สาวอิสรีย์ ธรรมคำภีร์ (เอมมี่)

คณะศิลปกรรมฯ จุฬาลงกรณ์ฯ

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเอมมี่"