บุญญฤทธิ์ สีลาเดช (แผ้ว)

ภาควิชาทัศนศิลป์ มทร.ธัญบุรี

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องแผ้ว"