จตุสดมภ์ แซ่ซิ้ม (บอย)

ภาควิชาศิลปกรรม ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องบอย"