สุริยา หัสดง (จา)

ภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องจา"