ชัชวาลย์ ตะไนศรี (เรย์)

ภาควิชาจิตรกรรม ม.เชียงใหม่

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเรย์"