เกริกเกียรติ ตรีเนตร์ (ก้อง)

ภาควิชาจิตรกรรม ม.ขอนแก่น

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องก้อง"