กฤษฎา นันปัญญา (ชัย)

ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องชัย"