ผดุงเกียรติ โสะหาบ (อุ้ย)

ภาควิชาวิจิตรศิลป์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องอุ้ย"