สาวจริยา จันทร์เกศรี (เปิ้ล)

ภาควิชาทัศนศิลป์และออกแบบผลิตภัณฑ์ ม.กรุงเทพธนบุรี

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเปิ้ล"