วาทินี มือเยาะ (วา)

ภาควิชาศิลปะประยุกต์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องวา"