ศุภรัสมิ์ เขียวโสภา (ส้ม)

ภาควิชาศิลปสากล วิทยาลัยช่างศิลป์ ส.บัณฑิตพัฒนศิลป์

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องส้ม"