วัชรวีร์ คณาประดิษฐ์ (เซน)

คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเซน"