ทักขิไณย มิลสิติ (ร๊อค)

ภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องร๊อค"