ธวัชชัย แสวงวรรณเพชร (ป๊อป)

ภาควิชาศิลปกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องป๊อป"