พิลาสลักษณ์ รักษาราษฎร์ (เฟิร์น)

ภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเฟิร์น"