อดิศักดิ์ ศิรินุพงศ์ (ฟลุ๊ค)

ภาควิชาทัศนศิลป์ ม.ทักษิณ จ.สงขลา

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องฟลุ๊ค"