กำหนดการ ปฐมนิเทศ  และแถลงข่าว โครงการ"ดาวเด่นบัวหลวง 101  ครั้งที่ 12   

"ร่วมมือร่วมใจ พัฒนายั่งยืน"  วันที่  4 - 6 พฤศจิกายน  2562  

สถานที่ หอศิลป์ฯ ชั้น5    

 

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562                                                                                                          

08.00 -08.30

- ลงทะเบียนและจับฉลากหมายเลข

08.30 - 09.30

- ทำความรู้จัก / แนะนำตัว  (ทีมตาวิเศษ)

09.30 - 10.00

- ทำความเข้าใจนักศึกษาเรื่องการใช้พื้นที่หอศิลป์ฯ และการอยู่ร่วมกัน  โดย   อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา    กรรมการโครงการ 

   
10.00 - 11.30

- บรรยาย  "สถานการณ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"  

  โดย คุณสินชัย เทียนศิริ  ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

11.30 - 12.00

- แนะนำแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานกลุ่ม ตามหัวข้อ "ร่วมมือร่วมใจพัฒนายั่งยืน" 

  โดย   อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ 

 

- แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน  10 กลุ่ม 

 

12.00 - 13.00 - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 - ร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่กับโครงการตาวิเศษ  (เก็บขยะ, สำรวจชุมชนบ้านครัว)
17.30 - 18.30 - รับประทานอาหารเย็น  / เดินทางเข้าที่พัก
 

 

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน  2562

08.00 - ลงทะเบียน  
08.00 - 17.30 - ปฎิบัติงานกลุ่ม / ถ่ายทำคลิปแนะนำตัว
  - อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร  สรุปงานกับนักศึกษา
17.30 - รับประทานอาหารเย็น  / เดินทางเข้าที่พัก
 

 

วันพุธที่  6  พฤศจิกายน  2562

08.00 - 08.30  - ลงทะเบียนนักศึกษา  
08.45 - 10.00 - บรรยายพิเศษ โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม 
10.00 - 11.30

- บรรยาย   " การเตรียมตัวสร้างสรรค์งานศิลปะ"    โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง  ศิลปินแห่งชาติ

12.00 - 13.00 - รับประทานอาหารกลางวัน  
 

 

งานแถลงข่าวโครงการ 

13.30 - 14.00 - ลงทะเบียนสื่อมวลชน
14.00 - 14.30 - บรรยายพิเศษ "แนะนำแนวทางเพื่อเป็นศิลปินอาชีพ" โดย  ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ
   
14 .30 น. - เริ่มงานแถลงข่าว  
14.30 - 14.40 - พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
14.40 - 14.50 -  ฉายวิดิทัศน์  กิจกรรมปฐมนิเทศ
14.50 - 15.20 - แถลงข่าว โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 หัวข้อ "ร่วมมือร่วมใจ พัฒนายั่งยืน"  
        - คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการมูลนิธิบัวหลวง  และประธานโครงการฯ 
        - ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง  ศิลปินแห่งชาติ
       - อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร  ศิลปินแห่งชาติ
       - ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ
       - อาจารย์ธงชัย รักปทุม  ศิลปินแห่งชาติ
       - ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี   ศิลปินแห่งชาติ
15.20 น. - ถ่ายภาพร่วมกัน  / นักศึกษายืนหน้าเวที
15.30 น. - ปิดการแถลงข่าว

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

 
กำหนดการแข่งขันและการบรรยาย โครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง 101" ครั้งที่ 12
วันที่  23  พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562   ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
             
กำหนดการ วันเสาร์ที่  23  พฤศจิกายน  2562
  . 8.30 - 9.00            - ลงทะเบียน     
    9.00 - 10.30   -  ต้อนรับ / ชี้แจงกฎกติกา   (การทำงานในหอศิลป์ฯ, การรักษาความสะอาด, การปฎิบัติตัวในที่พัก-หอศิลป์) 
          โดย อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา และทีมงานดาวเด่นบัวหลวง
    10.30 - 11.30   -  แนะนำสี และอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการแข่งขัน    โดย   ผู้แทนบริษัท นานมี จำกัด
    11.30 - 12.00   -  นักศึกษารับอุปกรณ์ และจัดพื้นที่สร้างสรรค์งานของตนเอง    
    12.00 -13.00   -  รับประทานอาหารกลางวัน     
    13.30   -  นักศึกษาเดินทางโดยเรือคลองแสนแสบ ไปหอศิลปกรุงเทพฯ 
    14.00 - 16.00   -  ฟังบรรยายจาก อ.ผ่อง เซ่งกิ่ง และศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย และชมงานนิทรรศการ "ภูมิ รมณีย์"
    16.30 น.   -  เดินทางกลับหอศิลป์สมเด็จฯ / รับประทานอาหารเย็น / กลับที่พัก  

 

การบรรยายพิเศษ ในระหว่างการแข่งขัน 

             
 อาทิตย์   24 พ.ย.   13.00 - 14.30   บรรยายธรรม "ธรรมะ-ศิลปะ กับสิ่งแวดล้อม"   พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปญฺโญ  วัดป่าสุคะโต
             
 จันทร์ 25 พ.ย.     10.00 - 11.30   บรรยาย "เรื่องทั่วๆ ไปในการสร้างสรรค์งานศิลปะ"   ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี
             
 อังคาร 26 พ.ย. 16.00 - 17.30   บรรยาย "ถอดรหัสอัตลักษณ์ 4 DNA"   ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 
             
 พุธ 27 พ.ย. 13.30 - 15.00   บรรยาย "มุมมองของคนดูงานศิลปะ"   ดร.ดิสพล  จันศิริ
             
 พฤหัส 28 พ.ย. 16.00 - 17.30   บรรยาย  "โอกาสทางอาชีพของนักศึกษาศิลปะ"   คุณประกิต กอบกิจวัฒนา   Executive Creative Director 
บ.ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด
             
 ศุกร์ 29 พ.ย. 16.00 - 17.30   บรรยาย "จาก วัฒนธรรม..ท้องถิ่น และตัวตนแบบไทย ...ไทสู้..โลกร่วมสมัย..?        ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี  ศิลปินแห่งชาติ
                                
 เสาร์ 30 พ.ย. 13.30 - 15.00   บรรยาย "เส้นทางการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน จิตรกรรมผสมวัสดุ"   รศ. อัฐพร  นิมมาลัยแก้ว 
             
 อาทิตย์ 1 ธ.ค.     ไม่มีบรรยาย  (กรรมการมาตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ)    
             
 จันทร์ 2 ธ.ค. 08.30 - 12.00   คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน    
    14.00 น.   ประกาศผลและมอบรางวัล    
                                                                  
หมายเหตุ  :     วิทยากร และเวลาบรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงได้