ผลการแข่งขันดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

รางวัลดาวเด่นบัวหลวง ยอดเยี่ยม ได้แก่
B51 วายุพัด รัตนเพชร
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่
B34 อรัญญา ยอดศรี
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

รางวัลดีเด่น ได้แก่
B36 วุฒิชัย สุดเดช
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ภาพบรรยากาศ

คลิปไฮไลท์

กิจกรรมโครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง 101" ครั้งที่ 13

คลิปบรรยากาศปฐมนิเทศครั้งที่ 2 วันที่ 19 ตุลาคม 2566

คลิปบรรยากาศปฐมนิเทศครั้งที่ 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2566

Bualuang101 Alumni Stories I เรื่องเล่าจากรุ่นพี่

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use