ผลการแข่งขันดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

รางวัลดาวเด่นบัวหลวง ยอดเยี่ยม ได้แก่
B51 วายุพัด รัตนเพชร
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่
B34 อรัญญา ยอดศรี
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

รางวัลดีเด่น ได้แก่
B36 วุฒิชัย สุดเดช
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ที่มาของผลงานผู้คว้ารางวัล
ดาวเด่นบัวหลวงยอดเยี่ยม
ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 13

ที่มาของผลงานผู้คว้ารางวัล
ความคิดสร้างสรรค์
ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 13

ที่มาของผลงานผู้คว้ารางวัล
ดีเด่น
ในโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 13

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ภาพบรรยากาศ

กิจกรรมโครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง 101" ครั้งที่ 13

คลิปไฮไลท์

ความคิดเห็นของคณะกรรมการโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 13 ที่มีต่อหัวข้อแข่งขัน "สังคมในโลกใหม่"

ภาพบรรยากาศวันที่สามของการแข่งขันโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 13 (20 พฤศจิกายน 2566)

เปิดความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขันในโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566

คลิปบรรยากาศปฐมนิเทศครั้งที่ 2 วันที่ 19 ตุลาคม 2566​

คลิปบรรยากาศปฐมนิเทศครั้งที่ 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2566​

Bualuang101 Alumni Stories I เรื่องเล่าจากรุ่นพี่

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use