Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B04 วรภพ พึ่งนุสนธิ์

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B04 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B04

นายวรภพ พึ่งนุสนธิ์ (ทิว)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : สีน้ำมัน

อัพเดทผลงาน

B04-ผลงาน2 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

แนวความคิดภาพที่ 1

ในปัจจุบันเรามักจะได้เห็นข่าวสารในเรื่องของการทุจริตและเสื่อมเสียจากสื่อมากมายเกี่ยวกับอาชีพของข้าราชการและมารศาสนา ส่งผลให้อาชีพเหล่านี้ที่ในอดีตได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือและความศรัทธาเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อความศรัทธาของอาชีพเหล่านี้ลดลงเนื่องจากบุคคลบางกลุ่มที่ใช้อาชีพเหล่านี้แอบอ้างในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนเหมือนเป็นการสวมหัวโขนเพื่อหลอกลวงสังคม

ชื่อภาพ : มิจฉา(อา)ชีพ ขนาด : 100 x 150 Cm. เทคนิค : สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ

B04-ผลงาน1 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

 แนวความคิด ภาพที่2

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การลงนะหน้าทองเป็นความเชื่อที่ถูกสืบต่อกันมาอย่างช้านาน ตามตำราโบราณการลงนะหน้าทอง เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับใบหน้า เป็นศาสตร์ชั้นสูง เพื่อเสริมเสน่ห์ให้กับตนเอง แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการลงนะหน้าทองจะช่วยเสริมเสน่ห์ได้จริงหรือไม่ แต่สิ่งที่สามารถบ่งบอกได้คือเราได้เสริมความมั่นใจและความสบายใจให้กับตนเองเท่านั้น

 ชื่อผลงาน : นะหน้าทอง ขนาด : 100×140 Cm. เทคนิค : สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ 

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use