Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B05 นภัสวรรณ พัดนาค

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B05 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B05

น.ส.นภัสวรรณ พัดนาค (จ๋า)

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : สีน้ำมัน

อัพเดทผลงาน

B05-ผลงาน1 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงาน : ผลไม้ริมทาง

ขนาด : 100*120 ซม.

เทคนิค : สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ

ผลงานชิ้นนี้ ต้องการดึงความรู้สึกสดชื่น สดใส ใช้รูปทรงที่มีความคล้ายกันของผลสตอเบอร์รี่และองุ่นที่เรียงกันบนไม้ที่เกิดการซ้ำกันของรูปทรง และยังมีพื้นผิวที่มันวาว ของน้ำตาลที่เคลือบบนตัวผลไม้ทั้งสองชนิด เมื่อมีแสงที่ตกกระทบลงมาจึงสร้าง แสงเงาสะท้อนที่แตกต่างกัน ไล่ไปตามรูปทรงของผลไม้ ทำให้เกิดจังหวะต่างๆ อีกทั้งสีสันของผลไม้เคลือบน้ำตาลยังสดใส เป็นสีคู่ตรงข้ามที่สร้างความสนุกสนานนให้กับงาน ทำให้งานชิ้นนี้แสดงความสดใส ณ ช่วงเวลาจังหวะนั้นไว้อย่างลงตัว

B05-ผลงาน2 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

 ชื่อผลงาน : Portrait

ขนาด : 40*60 ซม.

เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ

ผลงานนี้มาจากงานศึกษาในชั้นเรียน เป็นงานภาพบุคคลที่ดึงสีหน้า แววตา อารมณ์ออกมาจากตัวแบบ ซึ่งในช่วงเวลาขณะนั้น บรรยากาศโดยรอบหมองหม่นจากเมฆฝนด้านนอกอาคาร มุมที่ข้าพเจ้าได้วาดแบบนั้น เห็นนายแบบที่หันหน้าเข้าฝั่งมุมมืดของห้องด้วยแววตาดังภาพ จึงเกิดเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ซึ่งนายแบบสื่ออารมณ์ใดออกมานั้น ก็ขึ้นอยู่กับพินิจ วิจารณญาณ ทัศนคติของผู้ชมด้วยเช่นกัน

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use