Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B10 พงศกร ตานะขัน

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B10 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B10

นายพงศกร ตานะขัน (ฟิล์ม)

มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : สีน้ำมัน

อัพเดทผลงาน

B10-ผลงาน1 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงาน : สังขารไม่เที่ยง

ขนาด 200 x 120 cm.

แนวคิด : ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทำพิธีกรรมทางศาสนาของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วต่างๆทั่วโลกที่มีความหลายหลากและแต่ต่างกันไปตามท้องที่และวัฒนธรรมนั้นๆผู้วาดได้ยิบนำเอาพิธีกรรมทางศาสนาจากทิเบตมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ถ่ายทอดให้เห็นประเพณีความเชื่อวัฒนธรรมในการจัดการกับศพของผู้เสียชีวิตที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ผนวกรวมไปกลับแนวคิดของศาสนาพุทธเรื่องของการไปยึดติดในสังขารและเป็นการทำบุญทำทานครั้งสุดท้ายให้แก่สัตว์โลกน้อยใหญ่

B10-ผลงาน2 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงาน : ผ่านพ้นไป

ขนาด 120 x 80 cm.

แนวคิด : ในปีที่ผ่านมาชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เข้ามาไม่หยุดพักแต่ว่าเราก็ต้องสูงต่อไปอย่างไปย่อท้อข้าพเจ้าจึงเปรียบตนเองเป็นเสมือนเสือที่มีพละกำลังที่แข็งแกร่งบุก ฝ่าฟันอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use