Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B14 เสริมพันธุ์ สมดี

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B14 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B14

นายเสริมพันธุ์ สมดี(อาร์ม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : สีน้ำมันและสีอะคริลิค

อัพเดทผลงาน

B14-ผลงาน 1 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงาน ผลประโยชน์ทางทะเล

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 120×100

ความหมาย

คือการหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากอีกคนที่ถึงเเม้ว่าจะเป็นศัตรูกันก็ตามโดยอ้างอิงมากจากพฤติกรรมของปลาเก๋าเสือกับปลาไหลมอเล่

B14-ผลงาน 2 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงาน เเย่งชิงความฝันหยิบยื่นความเศร้าหมอง

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด 120×80

ความหมาย

การที่มีคนรอบข้างนั้นพยายามกีดกั้น ความมั่นใจของเราลง ก็เหมือนกับการที่มีคนมาคอยฉุดรั้งเราไว้ให้หม่นหมอง และไม่มีความมั่นใจในตัวเอง

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use