Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B19 ชัยณรงค์ อินสกล

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B19 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B19

นายชัยณรงค์ อินสกล (แผน)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : สีน้ำมัน สีอะคริลิค สื่อผสม

อัพเดทผลงาน

B19-ผลงาน 1 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

 ชื่อผลงาน : Belief 1 (ความเชื่อที่ 1) 

แนวความคิด : ความเชื่อมันคือความไม่รู้ของมนุษย์ สิ่งที่ไม่เข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์หรืออธิบายได้เลย มนุษย์เราก็เกิดจิตนาการถึงสิ่งที่มันสามารถใช้เป็นคำตอบได้ และเอาความเชื่อเหล่านี้ไปเล่นกับความนึกคิดของคน ให้หลงเชื่อตาม 

ภายในงานผมแทนด้วย ม้าลายที่คนเชื่อกันว่าคนขับสิบล้อนำมาถวาย เพราะเชื่อว่า ความปลอดภัยบนถนนก็คือ ทางม้าลายและนั้นอาจจะเป็นความเชื่อที่ 1 

ม้าลาย 1 ตัว ผมแทน ความเชื่อของคน 1 คน 

ในงานจะมีม้าลายตัวนึกที่แตกต่างจากพวก นั้นคือความเชื่อผม ที่ว่าม้าลายพวกนี้เมื่อมันเยอะมากๆ แล้วคนที่ขับรถผ่านไปมา มันอาจจะไปรบกวนสายตาหรือการมองเห็นในตอนขับรถ และอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่า แล้วนั้นก็เป็นความเชื่อที่ 1

B19-ผลงาน 2 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

 ชื่อผลงาน : Go for Death

แนวความคิด : เราทุกคนล้วนรู้วันที่เกิดของตัวเองเสมอ แต่กลับกันเกือบทุกคนไม่รู้วันตายของตัวเอง การเกิดมาได้ใช้ชีวิตอย่างอสิระ ให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนั้นคือความสุขที่สุดของมนุษย์ ใช้ชีวิตให้เหมือนคาวบอย ใช้ทักษะความชำนาญการเอาตัวรอดในการใช้ชีวิต และให้อิสระทางความคิดกับตัวเองเสมอ

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use