Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B20 เมสิยา ตั้งศิริมงคล

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B20 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B20

นางสาวเมสิยา ตั้งศิริมงคล (เมล)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิจิตรศิลป์

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : สีน้ำมัน

อัพเดทผลงาน

B20-ผลงาน 1 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ผลงานชิ้นที่ 1

 

เป็นการจำลองพื้นที่สถาปัตยกรรมในมุมมองของข้าพเจ้าที่เกิดความประทับใจในการเดินทางไปหลายๆสถานที่ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน โดยข้าพเจ้าได้ใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละสถานที่ ที่สังเกตเห็นและอยากนำเสนอโครงสร้างของตึกหรือรูปร่าง ในแต่ละช่วงเวลาผ่านการลดทอนโดยใช้เทคนิคการจัดวางให้เกิดรูปร่างของตึกผ่านมุมมองของข้าพเจ้าเอง 

จุดมุ่งหมาย เพื่อตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานที่ในแต่ละช่วงเวลาโดยผ่านมุมมองที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นแล้วนำมาจัดวางและต้องการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุแต่ละชนิดเพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดในอนาคต

แนวความคิด : ผลงานชิ้นนี้เป็นงาน Installation งานชิ้นนี้ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอจากประสบการณ์ ความประทับใจของข้าพเจ้า เมื่อใช้การเดินทางที่เป็นเดินเท้า การสังเกตรอบข้างนั้นข้าพเจ้ามองจากพื้นที่ต่ำมองขึ้นไปในมุมที่สูงสุดปลายตึกจึงทำให้รู้สึกเหมือนกำลังมองตึกสูงทุกครั้ง แม้ในบางสถานที่ตึกนั้นไม่ได้สูงเท่าตึกอื่นที่อยู่รอบข้าง งานชิ้นนี้มีการจัดวางคือแบบแขวนเพื่อส่งอิทธิพลให้ ผู้ชมเกิดความรู้สึกจากการมองดูตึกสูง โดยนำเสนอผ่านความบางของแผ่นอะคริลิคและขนาดที่เล็กของแท่งอะลูมิเนียมที่ข้าพเจ้าเลือกใช้นั้นอีกทั้งความสูงจากระดับพื้น และ ต้องการนำเสนอความเป็นสถาปัตยกรรม ในรูปแบบของงาน 3 มิติที่ข้าพเจ้าได้ทำการ ลดทอน ตัดทอนและเพิ่มองค์ประกอบของสี เข้าไปเพื่อถ่ายทอดความเป็น Visual ในงานของข้าพเจ้า 

B20-ผลงาน 2 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ผลงานชิ้นที่ 2 

จุดเริ่มต้นของการทำงาน : มีความสนใจและชื่นชอบเกี่ยวกับดอกไม้,สวนดอกไม้รวมถึงสีของดอกไม้ 

แรงบันดาลใจ : งานชิ้นนี้เกิดจากความชอบความสนใจส่วนตัวของผู้เรียน จากการสังเกตตัวเองที่ผ่านมาในกิจวัตรประจำวันของฉันมีธรรมชาติอยู่รอบตัวการพบเจอดอกไม้เป็นเรื่องที่สามารถพบได้ง่ายแม้แต่ข้างทางก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆและตัวดิฉันเองมักจะถ่ายรูปเก็บไว้อยู่เสมอในบางครั้งแม่ของฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เวลาไปเที่ยวชอบถ่ายรูปสวนดอกไม้หรือร้านขายดอกไม้สวยๆส่งมาให้ตลอด ฉันจึงรวบรวมรูปภาพเหล่านั้นและออกไปสำรวจพื้นที่ แล้วนำมาทำเป็นชิ้นงานด้วยเทคนิคที่อยากทดลองอีกด้วย

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use