Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B23 ภัครดา นิลขลัง

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B23 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B23

นางสาวภัครดา นิลขลัง (ต้นสน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : สีอะคริลิค

อัพเดทผลงาน

B23 -ผลงาน 1 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

แนวความคิด 

เป็นการแสดงถึงโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผลลัพธ์จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากจึงส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งภายในและภายนอกโดยใช้สัญลักษณ์ของขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กดทับรูปทรงของมนุษย์สร้างความรู้สึกเจ็บปวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเปรียบเสมือนความดุร้ายของเสือดำ

B23 -ผลงาน 2 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use