Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B24 ธนบัติ ฤทธิ์ธำรง

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B24 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B24

นายธนบัติ ฤทธิ์ธำรง (แบงค์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : สื่อผสม

อัพเดทผลงาน

B24 -ผลงาน 1 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อภาพ  ตุงไชยไทยลื้อ กับประเพณีงานปอยหลวง

ขนาดภาพ 56 x 76 ซม.

เทคนิค ภาพพิมพ์ฉลุลายและปิดทองคำเปลว

สื่อความหมาย ประเพณีงานปอยหลวงเป็นงานทำบุญเพื่อเฉลิมฉลองศาสนสมบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว รวมทั้งยังเป็นเครื่องแสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียวของคณะสงฆ์และชาวบ้านอีกด้วย โดยภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงขบวนแห่งานปอยหลวง โดยใช้รูปแบบมาจากการทอตุงของชาวไทลื้อ นำมาดัดแปลงและสร้างสรรค์เป็นเรื่องราว

B24 -ผลงาน 2 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงาน  ปูรณะฆฏะสังคโลก

ขนาดภาพ 100 x 120 ซม.

เทคนิค เทคนิคผสมและวัสดุผสม

สื่อความหมาย “ปูรณะฆฏะ” หมายถึง หม้อน้ำแห่งความบริบูรณ์ เมื่อนำมารวมกับความหมายของ “ผลทับทิม” ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และการมีลูกหลานมากมาย กับความหมายของ “ผลส้ม 5 ผล” ที่แสดงถึงความโชคดี ความมั่งคั่งรำรวย ดังนั้นภาพนี้จึงเป็นภาพหม้อน้ำที่เต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคล และคำอวยพรให้ร่ำรวย โชคดี และมีบริวารมากมาย ส่วนรูปนักษัตรต่าง ๆ ที่เดินเวียนขวารอบหม้อทั้งสอง ก็ใช้เพื่อแสดงถึงกาลเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป เพื่ออวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในทุก ๆ ปีตลอดไป 

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use