Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B26 สุริยะ บุญมี

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B26 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B26

นายสุริยะ บุญมี (โต)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะศิลปกรรมศาสตร์

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : สีฝุ่น

อัพเดทผลงาน

B26 -ผลงาน 1 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อภาพผลงาน 1  : หารือ

ขนาด :  100×80  cm

เทคนิค : สีฝุ่นบนดินสอพอง  ( ทองคำเปลว)

แนวความคิด :  ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติ์ที่ถ่ายทอดของมาแสดงถึงความเป็นประเพณีที่ได้จากเรื่องราวของรามเกียรติ์    และลายละเอียดที่มีความงามในงานจิตกรรมไทยแบบประเพณี    โดยนำบทประพันธิ์มาถ่ายทอดเป็นตอนๆหนึ่งที่จะมีเหล่าพญาลิง  ที่ได้มาหารือกับพระราม

B26 -ผลงาน 2 | Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อภาพผลงาน 2  :  มธุปายาส

ขนาด :  50 x 60cm

เทคนิค : สีอะคลิค    

แนวความคิด :    ข้าพเจ้ามีความสนใจและถ่ายทอดการนำเสนอเป็นตอนสำคัญในพุทธประวัติที่นางนุชนาฎสุชาดา  ได้นำข้าวมธุปายาส  ถวายแด่พระองค์ ที่ใต้ต้น ไทรนิโครธพฤกษา ให้แสดงถึงว่าความที่เรานั้นมีความพอดีแก่ตัวเอง ของวัฎจักร ของมนุษย์   ในการดำลงชีวิตของมนุษย์ ในการใช้เป็นอยู่การไม่ตึงจนเกินไป   โดยเน่นการใช้      สีบรรยกาศที่ดูสว่าง ดูแล้วทำให้รู้สึก ถึง  ความเบิกบานความสดใส  ความสูข  ในการมองโลกในแง่ดี  อุดมคติ   ที่ถ่ายทอดถึงความงามโดยที่ไม่มีตัวละครอึดอัดจนเกินไป   ให้แสดงถึงความชัดเจนต  โดยมีดอกบัวที่สื่อถึงการหลุดพ้นของบัวเหล่านั้น

โดยในงานจะมีพระอินทร์ ที่มารอใสบาตร  เพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการ ส่งเสริมและสืบทอดพุทธศาสนา และพระอินทร์ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของ  พระพุทธศาสนา โดยพื้นหลังให้มีความลึกของภาพ  ทำให้มองภาพแล้วไม่ดูแบน  ให้งานดูมีระยะไกล้ไกล

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use