Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B43 นิภาพร ทองโคตร

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B43 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B43

นางสาวนิภาพร ทองโคตร (บี)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปกรรมศาสตร์

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : สีอะคริลิค

อัพเดทผลงาน

B43 - ผลงาน 1 Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงาน : ไม่เจ็บปวดไม่เติบโต 

เทคนิค : สีอะคริลิคบนกระดาษร้อยปอนด์ 

ขนาด : 85*120 cm 

แรงบันดาลใจ : ทุกการเติบโตล้วนมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่เสมอ แต่เราจะผ่านมันไปได้และมีวันที่สวยงามรอเราอยู่ 

B43 - ผลงาน 2 Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ชื่อผลงาน : ความสวยงามเพียงมิติเดียว 

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ 

ขนาด : 110*150 cm 

แรงบันดาลใจ: มาตรฐานความสวยถูกกาหนดขึ้นผ่านบริบทมากมายในสังคม เห็นได้จากสื่อโฆษณาที่ชี้นาให้ผู้คนคิดว่า จะต้องมีสีผิวแบบนั้น หุ่นแบบนี้ เพื่อนาไปสู่การบริโภคสินค้าของแบรนด์ตนเอง โรงงานผลิตเสื้อผ้าที่ทาเสื้อผ้าออกมาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมาตรฐานนี้ก็ถูกสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆ 

ขยายประเด็น: ความสวยงามที่สังคมยอมรับ โดยให้ความสาคัญกับความสวยงามเพียงมิติเดียว (คือความสวยงามที่ตรงกับค่ามาตรฐานเช่น ผิวขาว ตาโต จมูกโด่ง หน้าใส ปากเป็นกระจับ หุ่นผมเพรียวรักแร้เนียน ขาเรียวเล็ก ) และขนาดของเสื้อผ้าที่ผลิตออกมาเป็นมตารฐานเดียวกัน จนมองข้ามความหลากหลายของมนุษย 

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use