Open Daily 9:30–6:00, Monday Until 8:00

B48 อับดุลอาลีม สุหลง

ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข B48 ดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีที่ 13

B48

นายอับดุลอาลีม สุหลง (อาดัม)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะศิลปกรรมศาสตร์

เทคนิคที่ใช้ในการแข่งขัน : ประติมากรรมสื่อผสม

อัพเดทผลงาน

B48 - ผลงาน 1 Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

แนวความคิด

   ผู้สร้างสรรค์เกิดความประทับใจในความงามของใบกะพ้อ ที่มีเรื่องราวมาจากวัฒนธรรมและความทรงจำในวัยเด็ก นำเสนอเรื่องราวผ่านเส้น สี น้ำหนัก และร่องรอยพื้นผิวของใบกะพ้อที่แห้งเหี่ยว พูดถึงความงามในความไม่สมบูรณ์ของธรรมชาติ สะท้อนไปถึงกาลเวลาและความไม่จีรังของชีวิต

B48 - ผลงาน 2 Bualuang101 ดาวเด่นบัวหลวง

ภาพบรรยากาศการทำงาน

โครงการดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ปีที่ผ่านมา

สนับสนุนโดย

Buluang101.com © 2023. All Rights Reserved
Privacy Policy / Terms of Use